1942 – Donutit nebo zastřelit

Posted in Vyhlazení on Březen 10, 2008 by Freiheit

   Opět drsný nadpis, opět srdcervoucí komentář. Co se ovšem dozvíme z dopisu samotnému Heydrichovi je to, že vlastně nikdo nikoho nechce vraždit, ale naopak nežidovské a necikánské Čechy přijmout do Říše.

vyhlazeni155.jpg vyhlazeni156.jpg

Reklamy

1942 – Heydrichův projev

Posted in Vyhlazení on Březen 10, 2008 by Freiheit

R.Heydrich, únor 1942.

   Co nám R.Heydrich říká: 40-60% Čechů je vhodných k poněmčení. To znamená, že tolik Čechů je naprosto rovno Němcům a jako s Němci se s nimi bude zacházet. Žádné vraždy. Češi nevhodní k poněmčení budou třeba přesídleni k Ledovému moři jako „evropská přední stráž“. Opět žádné vyhlazování. Opět žádní méněcenní podlidé. Jediný důvod těchto postojů byl ten, že vedoucí němečtí činitelé měli obavu ze sabotáží a povstání ve válečném období v centru Říše. Proto chtěli mít Čechy buď loajální, nebo ty neloajální raději někde dále. Ovšem nikdo nás fyzicky vyhlazovat nechtěl !

vyhlazeni150.jpg   vyhlazeni152.jpg

1943 – Židovští míšenci

Posted in Vyhlazení on Březen 10, 2008 by Freiheit

Leden 1943.

   Toto je jeden z dalších důkazů svědčících o neustálé přítomnosti (i v roce 1943) Židů mezi Čechy. Žádná jejich plánovaná fyzická likvidace. Navíc je toto jeden z nejdůležitějších bodů – ukazuje nám, že židovští míšenci byli bráni jako Češi. To je tedy ta ona často zmiňovaná „špatná“ krev. Nikdy vás neodsoudili za hnědé vlasy či oči. Ty mělo mnoho Němců, včetně Vůdce. Nacisté velmi dobře zkoumali, kdo je „špatná“ krev. Samotní Češi to nikdy nebyli. Jen občané s židovskými či cikánskými předky..

vyhlazeni162.jpg

1943 – Loupež dětí

Posted in Vyhlazení on Březen 10, 2008 by Freiheit

H.Himmler – červen 1943

   Ano. Pokud se stát má postarat o děti bez rodičů, je z toho germanizace. Kupodivu je nikdo nechtěl vraždit, pokud neměli židovské či cikánské předky, měli být posláni k výchově do německé rodiny. Ano, dokonce ani H.Himmlerovi kupodivu nevadí česká krev v německé zemi..

vyhlazeni164.jpg   vyhlazeni166.jpg

1944 – Bilance germanizační politiky

Posted in Vyhlazení on Březen 10, 2008 by Freiheit

K.H.Frank, duben 1944

   Hned v úvodu nám opět bolševický mistr pera neopomene zdůraznit jako cíl nacistů „zničení české národní existence“. Samozřejmě chápeme, že v letech padesátých, v nejhlubší krizi počátku studené války se „Západem“, jehož součástí ozbrojených složek – NATO – se stali i rehabilitovaní vojáci SS a wehrmachtu, ani nic jiného psát nesměl. Tenkrát tato protinacistická (zvaná jako ANTIFAŠISTICKÁ) propaganda probíhala stejně po všech satelitních státech Sovětského svazu. Nicméně, po přečtení celého dokumentu 31 zjistíme, že K.H.Frank nic takového nezamýšlel, naopak před likvidací či vyhnáním varoval.

   Opět jsme svědky manipulace se zednářským pojetím národa, tedy – co je psáno, to je dáno. Čechem podle těchto pravidel může být asijský trhovník, či africký Hotentot. Není tomu tak. Češi jsme podle krve. Jsme Středoevropané, máme tedy krev jak slovanskou, tak germánskou, i příměs keltskou. Přepsáním občanské legitimace tedy svou krev neztratíte. Je to jen další chyták žido-bolševické agendy, která má proti nacismu jen tuto jedinou, navíc vylhanou, zbraň. Ano, Češi se měli stát naprosto rovnocennou součástí většího státoprávního celku, který by přispěl k jejich rozvoji rozhodně více, než multi-kulti politika dneška..

vyhlazeni171.jpg   vyhlazeni173.jpg   vyhlazeni175.jpg

vyhlazeni177.jpg   vyhlazeni179.jpg

Závěrem..

Posted in Vyhlazení on Březen 10, 2008 by Freiheit

Každý z Vás asi slyšel pohádku o zlých nacistech, co nás, skutečné Čechy (nežidovské a necikánské krve), chtěli vybít do posledního muže. Nikdo z Vás zajisté nikdy nepátral po původu tohoto nesmyslu a spíše jen přebíral od školních let vžitou domněnku.

Ovšem každá lež má svého tvůrce, bytost z masa a kostí, placeného režimem, pro který tvoří, a kterému se tyto lži hodí. Tato kniha vznikla v bolševickém Československu, v době, kdy celým světem zmítala studená válka a Sovětský svaz se svými satelity se chystal na obranu bolševismu. Jaké jiné knihy, než je tato, či další perla – SS v akci – by mohly lépe posloužit jako strašák při přesvědčování obyvatelstva o krvavých úmyslech „převlečených nacistů“ ze sousedního Západního Německa? Které jiné knihy mohly zajistit oddanost bolševikům, než tyto? V té době se prováděla v západní Evropě rehabilitace bývalých příslušníků mezinárodních jednotek SS a tito zkušení vojáci proti bolševismu byli začleňováni do armád NATO ve svých zemích. Odpor k „Západu“ musel jít tedy přes českou duši, aby touha po svobodě nevyvolala povstání proti rudým..