Závěrem..

Každý z Vás asi slyšel pohádku o zlých nacistech, co nás, skutečné Čechy (nežidovské a necikánské krve), chtěli vybít do posledního muže. Nikdo z Vás zajisté nikdy nepátral po původu tohoto nesmyslu a spíše jen přebíral od školních let vžitou domněnku.

Ovšem každá lež má svého tvůrce, bytost z masa a kostí, placeného režimem, pro který tvoří, a kterému se tyto lži hodí. Tato kniha vznikla v bolševickém Československu, v době, kdy celým světem zmítala studená válka a Sovětský svaz se svými satelity se chystal na obranu bolševismu. Jaké jiné knihy, než je tato, či další perla – SS v akci – by mohly lépe posloužit jako strašák při přesvědčování obyvatelstva o krvavých úmyslech „převlečených nacistů“ ze sousedního Západního Německa? Které jiné knihy mohly zajistit oddanost bolševikům, než tyto? V té době se prováděla v západní Evropě rehabilitace bývalých příslušníků mezinárodních jednotek SS a tito zkušení vojáci proti bolševismu byli začleňováni do armád NATO ve svých zemích. Odpor k „Západu“ musel jít tedy přes českou duši, aby touha po svobodě nevyvolala povstání proti rudým..

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: