Na úvod..

Posted in Vyhlazení on 11 března, 2008 by Freiheit

   Stránky jsou úložištěm částí jedné pěkné komunistické knihy z roku 1961, kde by měly být údajné dokumenty s důkazy o chuti nacistů vyhladit nás, Čechy. Kniha i zmíněné dokumenty se staly zdrojem pro všechny historiky, píšící o době německé okupace, a staly se i zdrojem pro kantory vyučující historii na katedrách vysokých škol. Dodnes však nikdo nemůže s určitostí říci, že se nejedná o podvrh ze strany bolševiků. I přesto jsem schválně vybral ty „nejradikálnější“ pasáže, hovořící o plánech nacistů s námi..

Všechny uvedené dokumenty mohly být pozměněny autorem knihy, horlivým komunistou, svá usnesení žádný nacistický pohlavár česky jistě nezapisoval. Nejsou veřejně k dispozici ani samotné originály zmíněných dokumentů, nicméně i přes možné zkreslení údajů můžeme dospět ke dvěma závěrům:

    1) Ani R.Heydrich ve svém nejznámějším projevu v Černínském paláci nehovořil o možnosti fyzické likvidace Čechů. Z toho vyplývá první závěr – i po vzestupu teroristické činnosti odboje ani nejradikálnější představitelé nacismu NECHYSTALI naší LIKVIDACI !
    2) Pokud tedy vůbec můžeme v souvislosti s českou budoucností o něčem pravdivě hovořit, je to plánovaná GERMANIZACE. Tím se ovšem poprvé od konce války zavřou ústa všem posměváčkům (povětšinou Židům, v čele s panem J.X.D), kteří s takovou oblibou užívají ve spojení s námi, Čechy, slovo untermensch.
    Chystanou germanizací (nejedná se o zákrok chirurgický, pouze se změní údaj v legitimaci) většiny Čechů samotní Němci potvrdili fakt, že upjatý šovinismus zde už nemá místo, a že jsme měli mít privilegium být jako právoplatný člen nedílnou součástí jejich velké rodiny. Bohužel, tento fakt za celých více jak šedesát let nebyl nikdy zmíněn, místo germanizace se židovskými bolševiky vždy vehementněji propagoval mýtus vyhlazení (psychologicky to má bránit lidem v antisemitismu – syndrom společného utrpení).

Ano, zatímco naši „demokraté“ přes svůj živený šovinismus i dnes těžko hledají cestu k Němcům, samotní „zlí“ nacisté z nejvyšších postů Třetí říše měli zájem na tom, abychom se my – Češi – stali s Němci rovnými na poli kulturním i národním, aby z nás byli skutečně plnohodnotní občané Říše !

PS: Napadá mě – zatímco integrace Čechů do německého života je zvána zrůdností, integrace milovaných Romů do života českého je všude vychvalována..

1939 – Konečný cíl

Posted in Vyhlazení on 10 března, 2008 by Freiheit

Gen.Friderici, červenec 1939.

   První dokument, který celkem podrobně vystihuje problém tohoto prostoru a nabízí první, spíše nahodilá řešení. Samozřejmě – NIKDO nás vyhlazovat nechtěl! Likvidace, o které píše v úvodu bolševický pantáta, nikdy nehrozila! Stačí číst, byť to mohli komunisté poupravit..

vyhlazeni46.jpg   vyhlazeni48.jpg   vyhlazeni50.jpg

1940 – Návrh č.1

Posted in Vyhlazení on 10 března, 2008 by Freiheit

K.Neurath, srpen 1940.

   Celkem podrobné návrhy na budoucí uspořádání českých zemí v Říši. Nikdo samozřejmě neuvažuje o vystěhování Čechů, natožpak o nějaké likvidaci! Mimochodem, na těchto návrzích, především těch Frankových (návrh č.2), stavěla německá elita svůj postup vůči Čechům až do konce války. Fyzické vyhlazení zde nikdy nemělo místo!

vyhlazeni63.jpg   vyhlazeni65.jpg   vyhlazeni67.jpg

1940 – Návrh č.2

Posted in Vyhlazení on 10 března, 2008 by Freiheit

K.H.Frank, srpen 1940

   Byť je pranýřován, ve svém návrhu sám odsuzuje deklasování českého národa jako méněcenného. Zatracuje i vysidlování Čechů. S fyzickou likvidací se samozřejmě nepočítá..

vyhlazeni70.jpg   vyhlazeni72.jpg   vyhlazeni74.jpg

1940 – Rasové poměry v Čechách

Posted in Vyhlazení on 10 března, 2008 by Freiheit

Říjen 1940.

   Na návrh R.Heydricha byl vypracován spis o rasovém šetření v Protektorátu a v Sudetech. Toto konečně přivedlo německé velení k prozření. Bylo dokázáno, že přezíraní Češi jsou skoro o polovinu více germánštější než samotní sudetští Němci! Bylo rozhodnuto, že dokonce ani ze Sudet se Češi nemusí stěhovat, aby tak neoslabili rasovou čistotu místní populace..

vyhlazeni78.jpg   vyhlazeni80.jpg

1940 – Vůdce přijímá návrhy K.H.Franka

Posted in Vyhlazení on 10 března, 2008 by Freiheit

..na zničení české národní existence.. 😉

Ziemke, říjen 1940.

   To, že nás nikdo fyzicky likvidovat nechtěl, dokonce ani vysídlit, je zřejmé hned na první pohled. A věru, Vůdce byl opravdu tím, kdo měl poslední slovo.
Asimilace probíhají již od pravěku a jsou přirozenou součástí života na Zemi. Nevím, kdo dnes u nás řeší Pšovany, Charváty, Chody či Valachy. Za nacismu jsme se měli stát pouze občany Říše, která byla kolébkou odporu proti bolševismu, kapitalismu a jednomu zhoubnému elementu, který tyto dva ismy používal jako nástroj pro šíření teroru – a což mu i po porážce Evropy a vzniku nového ismu vydrželo dodnes.

vyhlazeni92.jpg

1941 – Heydrich a konečné řešení

Posted in Vyhlazení on 10 března, 2008 by Freiheit

R.Heydrich, projev v Černínském paláci, říjen 1941.

   Heydrichova nejznámější řeč (pokud není dílem bolševických pisálků), která koluje v literárním prostředí a kterou kopírují od sebe navzájem už půlstoletí čeští historici. Zvláště ti soudobí ani neznají původ tohoto projevu a existenci této knihy.

   Na závěr svého dlouhého projevu, který však nikdy nespatříme v originále a nemůžeme tak potvrdit jeho autentičnost, ostatně jako všech dokumentů zde, se i přes možnost podvrhu komunisty R.Heydrich v tomto dokumentu o žádném vyhlazování Čechů nezmiňuje. Stejně jako dříve a i potom, většina Čechů má pouze změnit legitimaci a stát se říšskými občany, podobně jako dnes občany EU. Rozdíl v poslání těchto dvou celků je však nepopsatelný..

vyhlazeni136.jpg