Na úvod..

Posted in Vyhlazení on 11 března, 2008 by Freiheit

   Stránky jsou úložištěm částí jedné pěkné komunistické knihy z roku 1961, kde by měly být údajné dokumenty s důkazy o chuti nacistů vyhladit nás, Čechy. Kniha i zmíněné dokumenty se staly zdrojem pro všechny historiky, píšící o době německé okupace, a staly se i zdrojem pro kantory vyučující historii na katedrách vysokých škol. Dodnes však nikdo nemůže s určitostí říci, že se nejedná o podvrh ze strany bolševiků. I přesto jsem schválně vybral ty „nejradikálnější“ pasáže, hovořící o plánech nacistů s námi..

Všechny uvedené dokumenty mohly být pozměněny autorem knihy, horlivým komunistou, svá usnesení žádný nacistický pohlavár česky jistě nezapisoval. Nejsou veřejně k dispozici ani samotné originály zmíněných dokumentů, nicméně i přes možné zkreslení údajů můžeme dospět ke dvěma závěrům:

    1) Ani R.Heydrich ve svém nejznámějším projevu v Černínském paláci nehovořil o možnosti fyzické likvidace Čechů. Z toho vyplývá první závěr – i po vzestupu teroristické činnosti odboje ani nejradikálnější představitelé nacismu NECHYSTALI naší LIKVIDACI !
    2) Pokud tedy vůbec můžeme v souvislosti s českou budoucností o něčem pravdivě hovořit, je to plánovaná GERMANIZACE. Tím se ovšem poprvé od konce války zavřou ústa všem posměváčkům (povětšinou Židům, v čele s panem J.X.D), kteří s takovou oblibou užívají ve spojení s námi, Čechy, slovo untermensch.
    Chystanou germanizací (nejedná se o zákrok chirurgický, pouze se změní údaj v legitimaci) většiny Čechů samotní Němci potvrdili fakt, že upjatý šovinismus zde už nemá místo, a že jsme měli mít privilegium být jako právoplatný člen nedílnou součástí jejich velké rodiny. Bohužel, tento fakt za celých více jak šedesát let nebyl nikdy zmíněn, místo germanizace se židovskými bolševiky vždy vehementněji propagoval mýtus vyhlazení (psychologicky to má bránit lidem v antisemitismu – syndrom společného utrpení).

Ano, zatímco naši „demokraté“ přes svůj živený šovinismus i dnes těžko hledají cestu k Němcům, samotní „zlí“ nacisté z nejvyšších postů Třetí říše měli zájem na tom, abychom se my – Češi – stali s Němci rovnými na poli kulturním i národním, aby z nás byli skutečně plnohodnotní občané Říše !

PS: Napadá mě – zatímco integrace Čechů do německého života je zvána zrůdností, integrace milovaných Romů do života českého je všude vychvalována..